Vad är ADSL?

ADSL står för Asymmetrisk Digital Subscriber Line. Det är en typ av bredband som använder Hem telefonlinjer för att ansluta dig till internet.

När du ringer upp en webbplats eller laddar ner något skickas data från ett telefonutbyte till ett gatuskåp nära ditt hem. Därifrån färdas den genom kopparkablarna på din telefonlinje till din router.

ADSL är pålitlig och eftersom den använder din befintliga linje är det enkelt att installera. Men du behöver en fungerande BT telefonlinje för denna typ av bredband.